1 юли 2018

В първата публикация от рубриката”Лош дъх”, разгледах възпалението на венците и натрупването на зъбен камък, като една от често срещаните причини за лошия дъх.
Сега искам да обърна внимание на една друга , не по-рядко срещана причина за лошия дъх, а именно -лошото протезиране!

Голяма част от населението са лекувани чрез поставяне на коронки. Понякога, тези коронки създават известен дискомфорт, който се дължи главно на неточното им изработване. Това означава, че коронката няма добър контакт със съседния зъб или въобще липсва такъв контакт. В двата случая се стига до задържане на храна, която се почиства трудно и не рядко част от нея остава в междузъбното пространство. Тези хранителни остатъци започват да се разлагат под въздействието на ензимите в слюнката. Паралелно с това се заселват бактериите и отделят своите токсини, с които увреждат венеца и настъпва вече познатото ни възпаление. Бъдете сигурни, че ако ситуацията в една устна кухина е такава, то лошият дъх е гарантиран!

Другият момент свързан с неточността е, когато коронката е по-широка, отколкото трябва. Разстоянието между нея и зъбното пънче , върху което е поставена е много удобно място за задържане на храна и бактерии, следва възпалението и т.н.. Тук обаче, освен лош дъх ,съществува и риск от кариес на зъбното пънче под короната! Венецът около короната е зачервен, подпухнал и кървящ. Възможно е да се получи и реакция на отдръпване на венеца, и зъбното пънче да изглежда недостатъчно покрито, а това се превръща и в естетичен проблем!
Ако всичко това се случи с вас, потърсете зъболекарска помощ! Не отлагайте!

Надявам се, че казаното дотук ще ви мотивира да полагате повече грижи за вашата устна хигиена и зъбно здраве!