Най-добрият стомоталог. Много внимателен. Много добър.