Винаги, когато съм на зъболекарския стол и д-р Костадинов работи, почти заспивам. Работи прецизно, внимателно и професионално.